May 122009
 

Jiggen tar form. Det är den ram som spant och sånt kommer att svetsas i. Ramen ser till att allt hamnar i rätt position från början. Sen tar man bort den när skrovet fått nog stabilitet att stå på egna ben. Jiggen väger ca 3 ton.

Jiggen

Jiggen